Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych (TPA)

Zasada TPA to zapis prawny, który zobowiązuje Operatorów Systemów Dystrybucyjnych działających na terenie kraju do przesyłania energii do lokalnych odbiorców, niezależnie od tego, w jakiej części kraju znajduje się firma, która sprzedaje energię. Dzięki temu, odbiorcy końcowi maja prawo dokonania wolnego wyboru dostawcy, co skutkuje wzmocnieniem konkurencji na rynku i obniżeniem cen. Algorytm dostosowania układów pomiarowych do zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej jest następujący:

  • Analiza techniczna, w razie potrzeby powiązana z wizją lokalną, celem określenia ilości prac i nakładów, jakich wymaga przebudowa układów pomiarowych.
  • Uzgodnienia z zakładem energetycznym.
  • Wykonanie projektu.
  • Zatwierdzenie projektu przez zakład energetyczny.
  • Jeżeli jest taka potrzeba – wymiana przekładników pomiarowych (prądowych, napięciowych).
  • Wymiana liczników energii elektrycznej i ich parametryzacja.
  • W razie potrzeby: wymiana listew pomiarowych, szafki pomiarowej, okablowania układu, montaż zegara synchronizującego (DCF lub GPS).
  • Montaż i konfiguracja modułów komunikacyjnych dla zakładu energetycznego i klienta (GSM/GPRS, RS485).
  • Montaż zasilaczy UPS dla dostarczania gwarantowanego napięcia zasilającego.
  • Uruchomienie układu i odbiór przez zakład energetyczny.

Posiadamy bogate referencje – do tej pory wykonaliśmy już ponad 100 modernizacji dla obiektów w całej Polsce.