Oferta usług dostępu do systemu zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej

Proponowane przez nas rozwiązanie oparte jest o autorski system pomiarowy zbudowany na bazie wieloletnich doświadczeń firmy LUMEN Polska Sp. z o.o. na rynku elektroenergetyki.

System oparty jest o rozwiązania chmurowe, pozwala na dostęp do danych pomiarowych z poziomu każdego urządzenia mającego połączenie z Internetem. System jest zainstalowany na serwerze administrowanym przez LUMEN Polska, klient ma dostęp do danych pomiarowych poprzez dowolną przeglądarkę internetową (Chrome, Firefox, Opera, Internet Eksplorer). Wszelkie prace związane z administracją, konfiguracją, backupem i zapewnieniem integralności danych spoczywają na dostawcy usługi. Administrator systemu ma możliwość tworzenia nowych użytkowników, nadawania im loginów, haseł oraz uprawnień do odpowiednich modułów systemu. W gestii administratora jest także konfigurowanie w systemie nowych liczników i modułów komunikacyjnych, jak również definiowanie taryf dystrybucyjnych i stref czasowych. Obsługiwane liczniki:

  • Liczniki stosowane przez OSD w taryfach Bxx i Cxx – Landis+Gyr, Elster, Pozyton, Iskraemeco.
  • Liczniki wyposażone w protokół MODBUS i M-BUS.
  • Możliwość stworzenia drivera komunikacyjnego dla nieobsługiwanych liczników.
Podstawowe moduły:
  • Analiza profilu.
  • Wskazania licznika.
  • Analiza finansowa.
  • Konfiguracja rozliczeń.

ANALIZA PROFILU Moduł pozwala na podgląd następujących danych o zużyciu energii (poborze mocy):

  • profile 15-minutowe mocy czynnej pobranej, czynnej oddanej, biernej indukcyjnej, biernej pojemnościowej oraz tg fi,
  • profile energii (z ziarnem: 1h, 1dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 1 rok).

Profile mogą być tworzone dla pojedynczego licznika lub sumarycznie dla grupy liczników. Dane są prezentowane w formie graficznej (z możliwością eksportu do pdf) oraz tabelarycznej (z możliwością eksportu do excela). System pozwala na stworzenie grupy bilansującej, pozwalającej na określenie strat energii na obiekcie (np. nielegalny pobór energii, czy też starty na transformatorze).

WSKAZANIA LICZNIKA

System umożliwia podgląd stanów liczydeł: aktualnych i archiwalnych (zatrzaśniętych na koniec okresu rozliczeniowego), jak również zużyć energii wyliczonych na podstawie tychże stanów.

ANALIZA FINANSOWA

Moduł pozwala na wygenerowanie obrazu faktury na podstawie danych pobranych z licznika, jak również symulację opłat za energię elektryczną przy zmianie cen energii, mocy umownej, grupy taryfowej, czy też zmianie ilości energii pobieranej w strefach.

KONFIGURACJA ROZLICZEŃ

Moduł pozwalający na wprowadzenie danych umownych (tj. opłaty za energię, określenie taryfy, mocy umownej, itd.) dla każdego z punktów pomiarowych.

APLIKACJA NA ANDROIDA

Uzupełnieniem systemu jest aplikacja dedykowana urządzeniom z systemem Android, dzięki której eliminujemy koszty związane z dostosowaniem układu pomiarowego do zdalnej transmisji danych. Odczyt następuje poprzez głowicę optyczną podpiętą pod optozłącze licznika i port micro USB w smartfonie lub tablecie (urządzenie musi mieć aktywny port USB – czynna funkcja OTG).

Aplikacja sama rozpoznaje typ licznika, odczytuje z niego rejestr bądź profil za okres zadany przez użytkownika, a następnie wysyła dane na serwer. Każdy nowo odczytany licznik automatycznie dopisuje się do listy użytkownika.

Aplikacja jest do pobrania bezpłatnie ze sklepu Google Play.