KONTAKT

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Lumen Polska sp. z o.o
ul. Długosza 42-46
51-162 Wrocław

Tel.: 71 320 90 00
Fax.: 71 320 90 20

E-mail: sekretariat@lumenpolska.pl

Serwis 

Tel. 71 220 90 00, 71 320 90 31, 71 320 90 32

Dane rejestrowe

NIP: 548-231-85-64,

REGON: 072694908,

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000116261

Kapitał zakładowy spółki wynosi:
2 000 000 zł